• Huisregels en algemene voorwaarden

 • Huisregels
  De dansstudio's mogen niet met buitenschoenen of met schoenen met witte zolen worden betreden.
  Kauwgom is verboden tijdens de les.
  Roken is in het hele pand niet toegestaan.
  Afval in de afvalbak
  Beschadigingen aan het interieur dienen te worden gemeld bij een docent of de leiding van Dansstudio Gouda.
  Indien je niet naar de les kunt komen, meldt je je af middels het afmeldformulier op de website.
  De kledingvoorschriften dienen te worden opgevolgd.
  Draag tijdens de danslessen geen sieraden in verband met de veiligheid van jezelf en anderen.
  Haren dienen te worden vastgebonden tijdens de danslessen.
  Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer.
  In de garderobe staat een doos met gevonden voorwerpen, deze wordt iedere vakantie geleegd.
  Het is niet toegestaan tijdens de lessen te kijken, alleen tijdens een proefles en de open lessen zijn toeschouwers toegestaan.
 • Algemene voorwaarden seizoen 2018/2019:

  1) De lessen worden gegeven door geschoolde en ervaren dansdocenten.
  2) Het lesseizoen loopt van de eerste maandag van september 2018 tot en met de laatste zaterdag van juni 2019.
  3) De vakanties en vrije dagen van Dansstudio Gouda vallen zoveel als mogelijk samen met die van het basisonderwijs in Gouda. Het vakantierooster is te vinden op de website.
  4) Indien een les door overmacht geen doorgang kan vinden, geeft Dansstudio Gouda dit zo spoedig mogelijk door aan de betrokken leerlingen. De les zal op een ander moment worden ingehaald of worden vervangen door een invaldocent.
  5) Door uzelf gemiste lessen kunnen bij een andere les worden ingehaald, mits u zich voorafgaand aan de les heeft afgemeld middels het daartoe bestemde formulier op de website. Inhaallessen blijven het volledige lesseizoen geldig, hierna vervallen deze. Inhaallessen dienen minimaal 24 uur van tevoren te worden afgesproken.
  6) De lessen hebben een minimum van 6 ingeschreven leerlingen en een maximum van 16 leerlingen. Uitzonderingen hierop zijn de lessen ouder-en-kinddans en g-dans, voor deze lessen geldt een minimum van 4 leerlingen en een maximum van 10 leerlingen. 

  Inschrijving:
  1) Het is per lesseizoen, per les, eenmalig mogelijk om een gratis proefles te volgen.
  2) Inschrijving vindt plaats doormiddel van het digitale inschrijfformulier op de website.
  3) Het inschrijfgeld bedraagt €10,- per persoon.
  4) Later instromen gedurende het lesseizoen is mogelijk, het lesgeld wordt in dat geval berekend op basis van het resterende aantal lessen.

  Uitschrijving:
  1) Uitschrijving vindt plaats doormiddel van het digitale uitschrijfformulier op de website.
  2) Indien er per maand betaald wordt is uw lidmaatschap maandelijks opzegbaar met een opzegtermijn van één volledige kalendermaand. Bij betaling voor een compleet lesseizoen is er geen restitutie van het lesgeld mogelijk.
  3) Afwezigheid bij de lessen, ongeacht de daarvoor opgegeven reden, geeft geen recht op vermindering of teruggave van het lesgeld. Restitutie is niet mogelijk. Mocht je langer dan 6 weken niet aan de les kunnen deelnemen bijvoorbeeld wegens langdurige ziekte, zwangerschap of een blessure dan kan je jouw lidmaatschap tijdelijk stopzetten middels het digitale uitschrijfformulier op de website. Het tijdelijk stopzetten van het lidmaatschap is niet met terugwerkende kracht mogelijk. Het is mogelijk om het lidmaatschap te pauzeren voor een maximale periode van 6 maanden. Indien na de maximale termijn niet wordt teruggekeerd dan zal de pauzering worden omgezet in een uitschrijving. Eenmalig zal dan nog de opzegtermijn van een maandbedrag worden afgeschreven voor het vrijhouden van een plek in de groep gedurende de pauze-periode. 

  Betalingsvoorwaarden: 
  1) Het lesgeld kan per maand of per volledig lesseizoen worden betaald.
  2) Betaling geschiedt enkel doormiddel van automatische incasso.
  3) Na het verzenden van het inschrijfformulier ontvangt u per e-mail een inschrijfbevestiging.
  4) Bij nog openstaande bedragen kan de leerling de toegang tot de les worden ontzegd.
  5) Bij achterstand in betaling is inschrijving voor het nieuwe lesseizoen niet mogelijk.
  6) Bij niet of niet tijdig betalen krijgt u een herinnering toegestuurd. Aan de eerste herinnering zijn geen bijkomende kosten verbonden. Mochten wij na de deze herinnering de betaling niet ontvangen dan zullen wij de gegevens overdragen aan een incassobureau. U zult in eerste instantie een aanmaning ontvangen per post, wederom zonder bijkomende kosten. Indien het openstaande bedrag nog niet binnen de gestelde termijn wordt voldaan, zal het incassobureau een brief en e-mail sturen met bijkomende incassokosten.

  Aansprakelijkheid:
  1) Dansstudio Gouda is niet aansprakelijk voor diefstal in en rondom de dansstudio of tijdens activiteiten die georganiseerd zijn vanuit Dansstudio Gouda.
  2) Het volgen van de lessen geschiedt op eigen risico.
  3) Bij ongeval of letsel kunnen geen schadekosten op Dansstudio Gouda worden verhaald. Dit geldt tevens bij diefstal en verlies.

  Vragen:
  Voor informatie of vragen kunt u contact opnemen met de directie van Dansstudio Gouda, via telefoonnummer: 0182-605973 of per email: info@dansstudiogouda.nl. Tussen de lessen door hebben de docenten hier vaak geen gelegenheid voor. Wij vragen uw begrip hiervoor.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat je ermee instemt. Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close